Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej majątek pochodzi wyłącznie z Funduszu Założycielskiego oraz wpłat i świadczeń darczyńców.

Fundacja Promocji Zdrowia postawiła sobie za cel pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także promowanie zdrowego trybu życia i sportu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz Fundacji,
 • finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, konsultacji     specjalistycznych, rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw,
 • finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez     rekreacyjnych i sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
 • dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek opieki     zdrowotnej i naukowych badań medycznych,
 • organizowanie i udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób     chorych oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • finansowanie kształcenia oraz udzielanie pomocy osobom podnoszącym lub     zmieniającym kwalifikacje zawodowe,
 • udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej osobom podejmującym     działalność gospodarczą,
 • przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się     w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując     własne uprawnienia,zasoby i możliwości, w szczególności świadczeń w formie     zakupu na rzecz potrzebujących leków, materiałów medycznych, usług     opiekuńczo – rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego itd. u podmiotów     trzecich zawodowo trudniących się dostarczaniem takich świadczeń lub     refundowanie kosztów takich świadczeń,


 • Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
  2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
  Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM