Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmianę wprowadzoną aktem notarialnym Rep. A 1299/2005, zmianę wprowadzoną aktem notarialnym Rep. A Nr 22428/2009 , zmianę wprowadzona aktem notarialnym REP. A 6159/2011, zmianę wprowadzoną aktem notarialnym Rep. A Nr 9262/2015 oraz zmianę wprowadzoną aktem notarialnym Rep. A Nr 33514/2021

STATUT
FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA


W dniu 9 czerwca 2004 r., następujący Fundatorzy:

1. Burczyk Wojciech,
2. POL-AM-PACK S.A.,
3. Sarna Jerzy,
4. Smulski Wiesław,
5. Waśko Stanisław,
ustanowili Fundację, której nadają statut w następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.


§1
1. Fundacja ustanowiona jest przez pięciu Fundatorów:

a) Burczyk Wojciech,
b) POL-AM-PACK S.A.,
c) Sarna Jerzy,
d) Smulski Wiesław,
e) Waśko Stanisław,
- którzy podpisali oświadczenie o ustanowieniu Fundacji.

2. Fundacja pod nazwą Fundacja Promocji Zdrowia działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja ma swą siedzibę w mieście Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i filii w kraju i za granicą.

§4
(uchylony)

Czytaj więcej...
Zobacz jednolity tekst statutu Fundacji Promocji Zdrowia.


Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM