Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Fundacja udziela pomocy w następujący sposób:

 • poprzez finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii,     konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego     i lekarstw,
 • finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynku, imprez     rekreacyjnych i sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia,
 • organizowanie i udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób     chorych oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się      w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne     uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zakupu na rzecz     potrzebujących leków, materiałów medycznych, usług opiekuńczo – rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego itd. U podmiotów trzecich zawodowo trudniących się dostarczaniem takich świadczeń lub refundowanie kosztów takich świadczeń,
 • prowadzenie subkont na które wpływają odpisy z 1.5 % od podatku lub darowizny od sponsorów.

  Fundacja może realizować swoje cele w sposób:

 • bezpośredni - prowadząc działalność operacyjną polegającą na świadczeniu     usług objętych przedmiotem jej działalności
 • pośredni - wspierając finansowo i rzeczowo inne organizacje, instytucje oraz     osoby fizyczne i prawne w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji


 • Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
  2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
  Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM