Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Fundacja działa na rzecz ogółu ludności. Pomoc Fundacji mogą uzyskać osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub rodzinnej.

Pomagamy również tym instytucjom, których działalność służy realizacji statutowych celów Fundacji. Fundacja udziela pomocy i organizuje swoją statutową działalność w granicach posiadanych środków finansowych Pomoc może być udzielona tylko w przypadku jeżeli dotyczy spraw objętych statutowym celem Fundacji.

Preferowane będą wnioski przedstawione przez imiennie wskazane osoby, rodziny lub grupy osób, a w przypadku wniosków składanych przez instytucję te, w których jest wyraźnie określony cel wydatkowania pieniędzy.


Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM