Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1% od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:
Fundacja Promocji Zdrowia


Zmiana nazwy fundacji: Fundacja Promocji Zdrowia im. Wiesława A. Smulskiego
opublikowano: 07-kwiecień-2022
Szanowni Państwo, Z satysfakcją informujemy, że na wniosek fundatorów potwierdzony odpowiednią uchwałą Walnego Zebrania Fundatorów zmianie uległa nazwa fundacji. Obecna nazwa fundacji to Fundacja Promocji Zdrowia im. Wiesława A. Smulskiego. Zmiana nazwy fundacji nastąpiła za zgodą najbliższych Pana Wiesława Antoniego Smulskiego i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. W 2020 roku po ciężkiej chorobie odszedł od nas Pan Wiesław Antoni Smulski, inicjator powstania i jeden z założycieli Fundacji. Pan Wiesław A. Smulski był wizjonerem biznesu, ale także człowiekiem, któremu potrzeby osób w ciężkiej sytuacji życiowej były niezwykle bliskie. Jego osiągnięcia zawodowe trudno byłoby zliczyć. Wystarczy powiedzieć, w 1989 r. na początku transformacji ustrojowej doprowadził do utworzenia jednej z pierwszych i największych w Polsce spółek joint venture z udziałem kapitału zagranicznego. Następnie w 1992 r. zainicjował utworzenie spółki , której celem było wybudowanie pierwszej w Europie Środkowo Wschodniej wytwórni aluminiowych puszek na napoje. Fabryka powstała w 1994 r., a następnie w wyniku konsekwentnej pracy grupa kapitałowa rozrosła się do wielkości pozwalającej na konkurowanie z największymi korporacjami tej branży na świecie. W ciągu 20 lat powstało kilkanaście nowych fabryk ulokowanych w wielu krajach świata. Nawał obowiązków związanych z kierowaniem tak dużą strukturą biznesową nie spowodował u Pana Wiesława A. Smulskiego zapomnienia o potrzebach ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Każdy pracownik grupy mógł liczyć na pomoc, kiedy wymagała tego sytuacja. Dla rozszerzenia zakresu pomocy w 2004 r. powołana została Fundacja Promocji Zdrowia. Jej założycielami byli ówcześni członkowie zarządu i jedna ze spółek grupy kapitałowej Zmiana nazwy fundacji jest wyrazem hołdu oddanego Panu Wiesławowi Antoniemu Smulskiego, gdyż bez Jego inicjatywy i zaangażowania w sprawy pomocy potrzebującym, Fundacja pewnie by nie powstała. Zarząd , Rada Fundacji i Walne Zebranie Fundatorów

Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM